PenTest

 • تست نفوذ پذیری 

امروزه در کنار ایجاد مزایای بسیار زیاد ارائه خدمات الکترونیکی توسط سازمان­ها، موضوع آسیب پذیری و سرقت اطلاعات نیز مطرح می­گردد که لازم است مدیران امنیت اطلاعات سازمان­ها برنامه­ های مدون به منظور امن سازی سامانه­ها، نرم افزارهای کاربردی و شبکه های کامپیوتری خود تهیه و تدوین نمایند. از اینرو طراحی و اجرای عملیاتی که نقاط ضعف و آسیب پذیر سامانه ها را قبل از سوء استفاده شناسایی وبرطرف نماید، از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد.

لذا با اجرای عملیات تست نفوذ سعی می­گردد با استفاده از محیط کنترل شده، عملیات شناسایی و ارزیابی نقاط آسیب پذیر زیرساخت فناوری اطلاعات سازمان­ها به صورت امن اجرا گردد که این نقاط ضعف می­تواند در سیستم های عامل، سرویس ها، تجهیزات شبکه و نرم افزارهای کاربردی و سامانه های تحت وب باشد.

گزارش و ارزیابی خروجی عملیات تست نفوذ، می تواند برای ارزیابی میزان کارایی و اثر بخشی مکانیسم های دفاعی شبکه کامپیوتری سازمان ها و همچنین میزان آگاهی کاربران از سیاست های امنیتی مفید واقع شود. همچنین تست نفوذ گزارشی جامع همراه با جزئیات از ریسک ها و نقاط آسیب پذیر سازمان را ارائه می دهد. با اجرای این عملیات شما می توانید نقاط ضعف سازمان را به ترتیب میزان اولویت و ارزش آنها شناسایی کنید.

هنگامی که با استفاه از این عملیات یک نقطه آسیب پذیری شناسایی و اکسپلویت شد، این امکان برای شما فراهم می شود که با استفاده از سیستم قربانی نقاط آسیب پذیری بیشتری را با استفاده از آن بدست آورید.

عملیا ت تست نفوذ این امکان را برای واحد فناوری اطلاعات فراهم می کند که علاوه بر ارزیابی میزان ریسک، سناریوی حملات اجرا شده بر روی سیستم های قربانی را بررسی نموده و از آن به منظور بهبود سیاست ها امنیتی و هم بندی ساختار شبکه استفاده نماید.

پکیج خدمات
 • پکیج های خدمات
 • انواع خدمات آزمون نفوذ
 • تست نفوذ سامانه های کاربردی
 • تست نفوذ برنامه های کاربردی موبایل
 • تست نفوذ برنامه های کاربردی دسکتاپ
 • تست نفوذ وب سرویس ها
 • تست نفوذ برنامه های کاربردی تحت وب
 • تست نفوذ زیرساخت
 • تست نفوذ تجهیزات شبکه
 • تست نفوذ سرویس های شبکه
 سطوح آزمون نفوذ
 • آزمون جعبه سفید
 • آزمون جعبه سیاه
 • آزمون جعبه خاکستری
 چهارچوب کلی آزمون نفوذ
 • تعیین حوزه و دامنه اجرای آزمون
 • جمع آوری اطلاعات و مستند سازی کلیه اطلاعات بدست آمده
 • اجرای عملیات پویش و Scanning و شناسایی نقاط ضعف
 • تحلیل و ارزیابی اطلاعات به دست آمده و ارائه مستندات مربوطه
 • طراحی سناریوی نفوذ و مدل سازی آن
 • اجرای سناریو نفوذ و اجرای عملیات Exploit
 • ارائه گزارش فنی و مدیریتی از آزمون نفوذ
 • ارائه راهکار به منظور بهبود نقاط ضعف
استانداردها
فهرست