تجزیه و تحلیل شکاف (Gap Analyze) سیستم مدیریت امنیت اطلاعات

ایجاد و استقرار سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS) اثربخش، که پاسخگوی الزامات استاندارد ISO27001 باشد می تواند برای هر سازمانی چالش برانگیز باشد. دامنه کاربرد استاندارد ISO27001 می تواند یک…
ادامه مطلب
فهرست