iso-27001-farzan

مزایای استفاده از استاندارد ISO 27001

ISO27001 تنها استاندارد بین المللی است که الزامات یک سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS) را تعریف می‌کند. ISMS مجموعه‌ای از خط‌مشی‌ها، دستورالعمل‌ها، رویه‌ها، فرآیندها و سیستم‌هایی است که ریسک‌های اطلاعاتی…
ادامه مطلب

تجزیه و تحلیل شکاف (Gap Analyze) سیستم مدیریت امنیت اطلاعات

ایجاد و استقرار سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS) اثربخش، که پاسخگوی الزامات استاندارد ISO27001 باشد می تواند برای هر سازمانی چالش برانگیز باشد. دامنه کاربرد استاندارد ISO27001 می تواند یک…
ادامه مطلب
فهرست