Download Free Templates http://bigtheme.net/ Websites Templates

دیتاسنتر

طراحی و اجرای دیتا سنتر بر اساس استاندارد TIA-942

enter مراکز داده، مکان‌هایی مطمئن برای نگهداری اطلاعات با قابلیت اطمینان و دسترسی بالا هستند که تجهیزات مرکزی شبکۀ رایانه‌ای در آن‌ها قرار می‌گیرد. به همین منظور ایجاد مرکز داده به برنامه‌ریزی بسیار دقیق، گسترده و مرحله به مرحله نیاز دارد.

see مباحث مختلف در زیرساخت فیزیکی یک مرکز داده و پیچیدگی هر کدام از آن‌ها معمولاً مراحل ساخت یک مرکز داده را پیچیده و طولانی مدت می‌سازد. بی‌شک بدون وجود یک استاندارد مرجع، توجه به تمامی نکاتی که باید در مرکز داده رعایت شود، میسر نمی‌گردد. click here استاندارد زیرساخت مراکز دادۀ TIA-942 حداقل نیاز زیرساخت‌های مخابراتی یک مرکز داده و یا سایت کامپیوتری را مشخص می‌سازد. مزیت اصلی استفاده از این استاندارد در معماری سیستم، مشخص شدن اهدافی است که باید در هر کدام از بخش‌های فیزیکی مرکز داده به آن دست یافت و این سطح، از نظر داشتن امکانات در تمامی بسترهای پایه‌ای در نظر گرفته شده، یکسان است.

go to site

follow link